Korre- spodanse

Denne korrespodansen (fint ska det vér) er like artig som den er lang.

UBETALTE TJENESTER. Vedlegget viser en samtale mellom Simon og David. Førstnevnte har trolig ikke gjort opp for tidligere tjenester, mens David ikke bare er flink med grafikk. Han er også rimelig syrlig og sarkastisk til fremtidig samarbeid med Simon.

Anbefaler leserne å vie tid til denne. Etter en del research på nett, ser det faktisk ut som det er en reell samtale.

Sølve Friestad – scoop@scoopmanagement.no

Twitter: @SolveFriestad

korrenspondanse